Bemutatkozás

A Gimnáziumok Országos Szövetségének célja:

  • a sajátos gimnáziumi érdekek megfogalmazása, megjelenítése és érvényesítése, valamint képviselete a gimnáziumokat érintő oktatásügyi döntések előkészítése során;
  • az egyes iskolák, illetve helyi, regionális és országos szakmai műhelyek közötti tapasztalatcsere és együttműködés lehetőségének biztosítása.

A szövetség tevékenysége

  • részvétel a gimnáziumokra vonatkozó tantervi szabályozás munkálataiban;
  • részvétel a gimnáziumokra vonatkozó szakmai követelmények kidolgozásában
  • részvétel a vizsgarendszer korszerűsítésével kapcsolatos munkálatokban;
  • szakmai együttműködés a helyi programok kidolgozásában és továbbfejlesztésében;
  • országos mérések és tanulmányi versenyek kezdeményezése a gimnáziumok valamennyi (5-12.) évfolyamán,
  • szakmai, szaktárgyi fórumok szervezése;
  • javaslatok, állásfoglalások kialakítása minden, a gimnáziumokat érintő kérdésben

A szövetségnek rendes tagja lehet minden gimnáziumi oktatást folytató iskola, ha az alapító levélben és alapszabályban megfogalmazottakat elfogadja és kinyilvánítja belépési szándékát. Az iskolákat az igazgató, vagy az általa megbízott személy képviseli a szövetségben.

Tiszteletbeli tagokat a választmány javaslatára a közgyűlés választhat az oktatás, a tudomány és a kultúra köztiszteletben álló személyiségei, valamint a határon túli magyar gimnáziumok közül.

Pártoló tagként bejegyezhetők a gimnáziumokban tanító pedagógusok és szakmai munkaközösségek, valamint - a választmány egyetértésével - a szervezet tevékenységét anyagi eszközökkel is támogató, természetes, illetve jogi személyek.

>>>>

Elnökség

Dr. Szebedy Tas elnök

Elnökségi tagok tagok

Porogi András titkár

Dr. Dobi János

Doba László (elnöki tanácsadó)

Varga Istvánné

Horváth Attila

Tóth Attila

Schultz Zoltán

Tartalom átvétel