SZÁRNY ÉS TEHER

Ajánlás a nevelés-oktatás rendszerének újjáépítésére és a korrupció megfékezésére.
Sólyom László köztársasági elnök beszéde a Bölcsek Tanácsa által összeállított „Szárny és Teher” című kötet bemutatóján.

Letöltés

Mérlegen a közoktatás

"Nyolc év hosszú idő, még a közoktatásban is. Ennyi idő alatt egy negyedikes kisgyermekből érettségizett ifjú felnőtt lesz. És mennyi lehetőséget hordoztak ezek az évek: ezerkétszáz tanítási napot, több ezer milliárd közoktatásra fordított forintot, másfél százezer pedagógus tudását, milliónyi diák és szülő reményét! Cikkünkben azt szeretnénk bemutatni, hogyan láttuk mi, pedagógusok és iskolavezetők az iskolákban és szakmai szervezetekben közoktatásunk elmúlt nyolc esztendejét."

Dr. Szebedy Tas & Porogi András cikke itt olvasható!

Bemutatkozás

A Gimnáziumok Országos Szövetségének célja:

  • a sajátos gimnáziumi érdekek megfogalmazása, megjelenítése és érvényesítése, valamint képviselete a gimnáziumokat érintő oktatásügyi döntések előkészítése során;
  • az egyes iskolák, illetve helyi, regionális és országos szakmai műhelyek közötti tapasztalatcsere és együttműködés lehetőségének biztosítása.

A szövetség tevékenysége

  • részvétel a gimnáziumokra vonatkozó tantervi szabályozás munkálataiban;
  • részvétel a gimnáziumokra vonatkozó szakmai követelmények kidolgozásában
  • részvétel a vizsgarendszer korszerűsítésével kapcsolatos munkálatokban;
  • szakmai együttműködés a helyi programok kidolgozásában és továbbfejlesztésében;
  • országos mérések és tanulmányi versenyek kezdeményezése a gimnáziumok valamennyi (5-12.) évfolyamán,
  • szakmai, szaktárgyi fórumok szervezése;
  • javaslatok, állásfoglalások kialakítása minden, a gimnáziumokat érintő kérdésben

A szövetségnek rendes tagja lehet minden gimnáziumi oktatást folytató iskola, ha az alapító levélben és alapszabályban megfogalmazottakat elfogadja és kinyilvánítja belépési szándékát. Az iskolákat az igazgató, vagy az általa megbízott személy képviseli a szövetségben.

Tiszteletbeli tagokat a választmány javaslatára a közgyűlés választhat az oktatás, a tudomány és a kultúra köztiszteletben álló személyiségei, valamint a határon túli magyar gimnáziumok közül.

Pártoló tagként bejegyezhetők a gimnáziumokban tanító pedagógusok és szakmai munkaközösségek, valamint - a választmány egyetértésével - a szervezet tevékenységét anyagi eszközökkel is támogató, természetes, illetve jogi személyek.

>>>>

Elnökség

Dr. Szebedy Tas lemondott elnök

Dr. Kas Géza Ügyvezető elnök

Elnökségi tagok tagok

Porogi András titkár

Dr. Dobi János

Veres Pál

Huszárné Kádár Ibolya

Horváth Attila

Tóth Attila

Schultz Zoltán

Tartalom átvétel