KISTÉKA olvasói katalógus (OPAC) modul


 
 

Tartalom
 

1. A KISTÉKA olvasói katalógus (OPAC) moduljának használata

1.1 Az OPAC modul rendeltetése
1.2 Az OPAC modul funkciói
1.2.1 Keresõkérdés megfogalmazása és a keresés végrehajtása
1.2.1.1 Egyszerû keresés
1.2.1.2 Összetett keresés
1.2.2 Találatok számának megjelenítése, találati lista kiírása
1.2.2.1 Kívánt adatok részletes megjelenítése
1.2.2.2 Állományrekordok megjelenítése
1.2.3 A könyvtár adatainak közlése 

1. A KISTÉKA olvasói katalógus (OPAC) moduljának használata
 
 

1.1 Az OPAC modul rendeltetése

Az OPAC (Online Public Access Catalogue) teszi lehetõvé, hogy az olvasók tájékozódjanak a könyvtár állományáról. Az OPAC Webes alkalmazás, amely hálózati kapcsolattal és megfelelõ verziójú Web böngészõvel rendelkezõ munkaállomásokról elérhetõ.
 

1.2 Az OPAC modul funkciói

Alapfunkciók:

A keresés és megjelenítés munkafolyamata:

 
1.2.1 Keresõkérdés megfogalmazása és a keresés végrehajtása
 
Csonkolás és maszkolás: A csonkolás jele a csillag (*), ami több karakter helyettesítésére alkalmas. A maszkolásé a kérdõjel (?), ami egyetlen karaktert helyettesíthet. Valamennyi keresõmezõ tetszés szerint elölrõl és hátulról is csonkolható illetve maszkolható.
Példák:

 

 Kérdés: Arany*
 
 Találat: Arany János, Arany László stb.
 

 Kérdés: E?tvös J*
 
 Találat: Eötvös József

 
1.2.1.1 Egyszerû keresés

A megadott szempontokon kívül lehet keresni még más adatelemekre (pl. ISBN, megjelenés éve) is, melyeket a keresõfelületen a mezõ melletti legördülõ ablak felkínál.
 

1.2.1.2 Összetett keresés
 

Az összetett keresés alapvetõen az egyszerû keresés elemeibõl épül fel. Az összetett keresés során lehetõség van a keresõszempontok megadására (cím, szerzõ, tárgyszó, nyelv, megjelenés éve stb.), és a keresési szemponthoz tartozó keresõelem megadása ugyanolyan módon történik, mint az egyszerû keresésénél. A keresõelemek esetében a kulcsszavak egy keresõelemen belül "és" kapcsolatban vannak egymással. Egy kereséshez összesen öt keresõelem tartozhat, tetszõleges keresõszempontok lehetnek kiválasztva. Az egyes keresõelemeket Boole-operátorokkal (és, vagy) lehet egymáshoz kapcsolni. Emellett minden egyes keresõelem esetében meg lehet adni, hogy a találati halmaz megfeleljen a keresõelemnek (egyenlõ, ez az alapértelmezett), vagy ne feleljen meg annak (nem egyenlõ). Amikor a keresõprofil elkészült, a keresés elindulhat. A keresés ugyanolyan módon zajlik, mint az egyszerû keresés esetében.
 

1.2.2 Találatok számának megjelenítése, találati lista kiírása
 

A keresés lefutása után a rendszer megjeleníti a találatok listáját az egyes találatokat sorszámmal ellátva. Az olvasónak lehetõsége van a keresés módosítására, szûkítés beállítására és a keresés újrafuttatására, illetve a találatok megtekintésére. A keresési parancs kiadása elõtt lehetõség van rendezési szempont meghatározására is. A találatokat lehet rendeztetni megjelenés éve, elsõdleges szerzõ és cím szerint, illetve be lehet állítani, hogy a rendezés a megadott rendezési szempont szerint csökkenõ vagy növekvõ sorrendben történjen.
 
A „Találati ablak mérete" mezõbe beírt értéknek megfelelõ számú tételt jelenít meg a rendszer egyszerre a képernyõn. A további találatokat a beírt értéknek megfelelõen csoportokba rendezi. A csoportok az oldal alján jelennek meg. A kiválasztott csoportra kattintva az annak megfelelõ találati lista jelenik meg a képernyõn.
A találati lista megjelenítése során a rendszer a címet, illetve annak a képernyõre férõ részét, a szerzõket, a megjelenési évet, a hozzá kapcsolt elektronikus dokumentum létét jelzõ URL ikont, és a hozzáférhetõ és kölcsönözhetõ példány létét jelzõ információt jeleníti meg egy sorban. Az olvasó a találati listát lefele görgetve illetve abban lapozva nézheti azt végig.

Az „Új keresés" gombra kattintva új, üres keresõûrlapot kapunk és újból kezdhetjük a keresési feltételek megfogalmazását.
 

1.2.2.1 Kívánt adatok részletes megjelenítése

A találati listán a kívánt rekordot kiválasztva annak részletes megjelenítését lehet kérni. A részletes megjelenítés valamennyi felvett bibliográfiai adatot tartalmazza. Amennyiben a részletes adatok nem férnek el az ablak képernyõn látszó részén, lefelé lehet görgetni az ablakot. Az ablak bezárása az adatok alatt megjelenõ „Bezár" gombra kattintva történik. Ugyanezt eredményezi az ablak jobb felsõ sarkában lévõ szabványos ablakbezáró gombra való kattintás is.
 

1.2.2.2 Állományrekordok megjelenítése

A példányinformáció kétféleképpen érhetõ el. A találati lista „Bent lévõ példány" oszlopában megjelenõ linkre, vagy a listából kiválasztott bibliográfiai rekord részletes adatait tartalmazó ablak alján feltûnõ „Példányok" gombra kattintva.
 

1.2.3 A könyvtár adatainak közlése

A könyvtár legfontosabb adatai a Kistéka OPAC bejelentkezõ képernyõjén olvashatók. Ugyanitt látható a könyvtár által megadott háttérkép is. A további, részletes adatok elérhetõk a „További adatok" gombra kattintással. A bejelentkezõ oldal bármikor újból megtekinthetõ a menü „Könyvtárról" feliratú menüpontjából.
 

Vissza az elejére.